PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47
Laboratorium
Dokumentacja
Konsulting

AKTUALNOŚCI

     


W dniu 05 października 2010r. PBiEŚ Sepo Sp. z o.o. nabyło w ramach prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu

Państwa 85% udziałów spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych we Wrocławiu.

Poprzez zakup udziałów WBPB oferta PBiEŚ Sepo Sp. z o.o. została poszerzona o zaawansowane możliwości

projektowe.

Innowacyjna gospodarka Sepo UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1