PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

DOKUMENTACJA

 
 

  • Pozwolenia zintegrowane; 
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjne przedsięwzięć;

  • Opracowania z zakresu gospodarki odpadami;

  • Opracowania z zakresu powietrza atmosferycznego;

  • Opracowania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej;

  • Opracowania przyrodnicze;
  • Opracowania prawne z zakresu ochrony środowiska;

  • Usługi projektowe i inwestycyjne, dotacje. 
     Joanna Zajdowicz
Kierownik Działu Projektowo - Dokumentacyjnego
tel: 32 236 03 16 wew. 34

 

Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1