PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

LABORATORIUM ANALITYCZNE
Oddajemy w Państwa ręce doświadczone Laboratorium akredytowane oraz wykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel. 
Pracownicy laboratorium stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Zapewniamy ciągłą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości poprzez udział w międzylaboratoryjnych, międzynarodowych badaniach biegłości.

Placówka posiada szereg pracowni analitycznych, dzięki którym wykonuje szeroką gamę oznaczeń zgodnie z zobowiązującymi procedurami krajowymi i międzynarodowymi (polskie normy, międzynarodowe normy ISO).


 mgr inż. Magdalena Wróbel
Kierownik Laboratorium analitycznego
Tel: (32)236 03 16 lub (32)236 47 00 wew. 27

Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1