PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

LABORATORIUM POMIAROWE

 


Laboratorium wykonuje usługi z zakresu:

 • pobór próbek przeznaczonych do analizy laboratoryjnej,

 • badania  i pomiary na stanowiskach pracy ,

 • pomiary hałasu w środowisku,

 • badanie emisji gazów odlotowych,

 • badanie wód podziemnych i powierzchniowych,

 • badanie ścieków i osadów ściekowych,

 • testy zgodności odpadów,

 • monitoring składowisk odpadów ,

 • badanie gleb  i gruntów,

 • badania wody pitnej ,

 • badanie paliw stałych i biomasy.

inż. Artur Wróbel
Kierownik Laboratorium pomiarowego
Tel: (32)236 03 16 lub (32)236 47 00 wew. 49
Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1