PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

LABORATORIUM
Działające w strukturach przedsiębiorstwa laboratorium badawcze wykonuje m.in. usługi pomiarowo-analityczne z zakresu:

 • badania  i pomiary na stanowiskach pracy
 • pomiary hałasu w środowisku
 • badanie emisji gazów odlotowych
 • badanie wód podziemnych i powierzchniowych
 • badanie ścieków i osadów ściekowych
 • testy zgodności odpadów
 • monitoring składowisk odpadów
 • badanie gleb  i gruntów
 • badania wody pitnej
 • badanie paliw stałych


Nasze atuty to:

 • wysoka jakość usług i kompetencje laboratorium potwierdzone akredytacją laboratorium przez PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • wysoko kwalifikowany zespół analityków oraz nowoczesny sprzęt analityczny
 • konkurencyjne ceny analiz
 • krótkie terminy realizacji badań dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
 • akredytowany pobór próbek przez naszych specjalistów
 • akceptacja wdrożonego systemu zarządzania przez PPIS
 • zapewnienie ciągłej wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości poprzez udział w międzylaboratoryjnych, międzynarodowych badaniach biegłości
 • zapewnienie stałym klientom bezpłatnego doradztwa ogólnokrajowy zasięg i sprawna logistyk
 • wsparcie merytoryczne i wszechstronna pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych

 1. Sposób postępowania podczas pobierania próbek gleby
 2. Sposób postępowania podczas pobierania próbek osadów ściekowych
 3. Sposób postępowania podczas pobierania próbek ścieków
 4. Sposób postępowania podczas pobierania próbki wody do spożyciaInnowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1