PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47
Laboratorium
Dokumentacja
Konsulting

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1988 pod nazwą SONO. Od 1992 roku firma nasza działa pod nazwą SEPO, pierwotnie jako działalność gospodarcza, obecnie  jako spółka prawa handlowego zatrudniająca wysoko kwalifikowanych specjalistów.

Od chwili powstania zajmujemy się badaniami środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz wykonywaniem prac projektowych z tego zakresu. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z ochroną i badaniem stanu środowiska. Posiadamy własne, wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo - analityczny Laboratorium.

Współpracujemy z wieloma firmami o bardzo różnych profilach działalności, w związku z tym posiadamy bogate doświadczenie zarówno w pracach pomiarowych, jak i w opracowywaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi. Doradzamy i uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracyjne i kontrolne.

Na wielu odcinkach budowanych dróg ekspresowych i autostrad prowadzimy nadzory środowiskowe inwestorskie i wykonawcze.

Realizujemy szeroką gamę usług w zakresie ochrony środowiska w tym pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, projektowania i prowadzenia inwestycji.


W skład Zarządu wchodzą:

Rafał Dzija - Prezes Zarządu
Agnieszka Dyka - Wiceprezes Zarządu


 
Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1