PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

OPRACOWANIA PRZYRODNICZE

 
Opracowania przyrodnicze przez nas wykonywane obejmują:


  • Wnioski o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew

  • Inwentaryzacje przyrodnicze – zarówno kompleksowe jak i obejmujące swym zakresem wybrane grupy organizmów  (ornitologiczna, chiropterologiczna, botaniczna, herpetologiczna, entomologiczna)

  • Ekspertyzy przyrodnicze (opinia ornitologiczna i chiropterologiczna) na potrzeby termomodernizacji, ociepleń

  • Operaty dendrologiczne na potrzeby inwestycji

  • Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000

Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1