PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

OPRACOWANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
Opracowania przez nas wykonywane z zakresu gospodarki odpadami obejmują:  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.
  • Opinie i koncepcje dotyczące odpadów.
  • Programy gospodarki odpadami wydobywczymi.
Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1