PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

OPRACOWANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Opracowujemy operaty wodnoprawne będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:


  • wykonanie urządzeń wodnych,

  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

  • wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów,

  • pobór wód.
Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1