PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE, DOTACJE
Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „Sepo” Sp. z o.o. oferuje usługi projektowe w zakresie:


1. Kompleksowe usługi w zakresie walki z hałasem a mianowicie:
  • pomiary i analizę uciążliwości zakładów ze względu na emitowany hałas,
  • opracowanie koncepcji wyciszenia hałaśliwych obiektów lub maszyn,
  • projektowanie, wykonawstwo oraz montaż zabezpieczeń przeciwhałasowych (obudowy i osłony dźwiękochłonno – akustyczne, tłumiki akustyczne i inne rozwiązania wynikające z warunków),
  • pomiary powykonawcze skuteczności zastosowanych zabezpieczeń


    2. Projekty budowlane w tym nadzory budowlane


    W szerokim zakresie projektujemy obiekty kubaturowe, instalacje technologiczne jak również prowadzimy nadzory budowlane na projektowanych przez nas inwestycjach


    3. Projekty branżowe wodociągów, kanalizacji, wentylacji i elektryczne 

Rezalizujemy projekty przyłączy w pełnym zakresie, odwodnień dla zakładów jak również dla inwestycji liniowych


 
Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1