Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o.

Pracownia pomiarów i pobierania próbek wód, ścieków, osadów, gleb, odpadów

Pracownia w ramach akredytacji pobiera do badań próbki wód powierzchniowych, podziemnych, opadowych i roztopowych, wody do spożycia, ścieków, gleb, osadów, odpadów.

Pracownia oferuje również usługi monitoringu składowisk odpadów, wykonywanie testów zgodności odpadów oraz przygotowanie kart charakterystyki odpadu, badania gruntów na których został wykorzystany osad ściekowy z wyznaczeniem dawki osadu.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © SEPO | Wszelkie prawa zastrzeżone