Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o.

Pracownia pomiarów na stanowiskach pracy

Pracownia pomiarów na stanowiskach pracy, zgodnie z zakresem akredytacji pobiera próbki do badań w zakresie substancji organicznych, nieorganicznych, metali, pyłów.

Pracownia wykonuje również akredytowane pomiary hałasu, drgań, wentylacji, pola elektromagnetycznego nielaserowego promieniowania optycznego, oświetlenia, mikroklimatu, wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © SEPO | Wszelkie prawa zastrzeżone