Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Konsulting

Prowadzenie każdej działalności mającej wpływ na środowisko – uwaga jest to również np. posiadanie samochodu firmowego! – wymaga terminowego naliczania opłat i składania odpowiednich sprawozdań, informacji czy raportów do właściwych Urzędów. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku wprowadzania towarów w opakowaniach, importu, ogrzewania zakładu (własna kotłownia) jak również posiadania utwardzonego terenu!

Wymaga to naprawdę dużego nakładu pracy…

W związku z tym, w ramach przejętych obowiązków, proponujemy stałe doradztwo i prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy bieżących spraw związanych z ochroną środowiska.

W ramach outsourcingu proponujemy:

 • terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań
 • cykliczne naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • naliczanie opłat produktowych
 • negocjacje z organizacjami odzysku
 • aktualizacja pozwoleń
 • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej
 • zakładanie i nadzorowanie ewidencji emisji do wód i atmosfery
 • zakładanie i nadzorowanie ewidencji wprowadzanych opakowań
 • zakładanie i nadzorowanie ewidencji wprowadzanych urządzeń elektrycznych
 • bieżący monitoring zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • doradztwo w kontaktach z urzędami
 • obecność podczas kontroli WIOŚ lub innego Urzędu
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych (odbiór odpadów)
 • doradztwo w kontaktach z innymi podmiotami gospodarczymi
 • pomoc w prawidłowej organizacji przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym

Współpracując z naszą firmą zyskują Państwo:

 • Pewność
  Zmniejszenie do minimum ryzyka ponoszenia kar finansowych za działania naruszające przepisy w zakresie ochrony środowiska.
 • Wiedzę
  Zazwyczaj każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska poprzez posiadanie własnego ujęcia wody, kotłowni, samochodów, produkcji/importu towarów w opakowaniach czy urządzeń elektrycznych, wytwarzania odpadów…
 • Spokój
  Brak konieczności monitorowania wchodzących w życie przepisów dotyczących ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności, sporządzania raportów, wyliczania opłat, prowadzenia eko-księgowości. Pilotujemy wszystkie sprawy urzędowe związane z ochroną środowiska
 • Gwarancję
  Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska.
 • Rozsądne ceny
  Oferta cenowa za świadczone usługi jest konkurencyjna, ustalana indywidualnie i dostosowana do możliwości finansowych naszych klientów, zaś sam proces wykonania zamówionej usługi obejmuje kompleksowe prace.

Zapewniając o pełnym profesjonalizmie i wysokiej skuteczności działań naszego przedsiębiorstwa serdecznie zapraszamy do współpracy!

W ramach konsultingu realizujemy nadzory środowiskowe w tym inwentaryzacje przyrodnicze oraz obsługę firm w zakresie ochrony środowiska.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone