Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o.

Laboratorium

Działające w strukturach przedsiębiorstwa laboratorium badawcze wykonuje m.in. usługi pomiarowo-analityczne z zakresu:

 • badania i pomiary na stanowiskach pracy
 • pomiary hałasu w środowisku
 • badanie emisji gazów odlotowych
 • badanie wód podziemnych i powierzchniowych
 • badanie ścieków i osadów ściekowych
 • testy zgodności odpadów
 • monitoring składowisk odpadów
 • badanie gleb i gruntów
 • badania wody pitnej
 • badanie paliw stałych

Nasze atuty to:

 • wysoka jakość usług i kompetencje laboratorium potwierdzone akredytacją przez PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesny sprzęt badawczy
 • konkurencyjne ceny analiz
 • krótkie terminy realizacji badań dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
 • akredytowany pobór próbek
 • zapewnienie ciągłej wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości poprzez udział w międzylaboratoryjnych, międzynarodowych badaniach biegłości
 • zapewnienie stałym klientom bezpłatnego doradztwa ogólnokrajowy zasięg i sprawna logistyk
 • wsparcie merytoryczne i wszechstronna pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © SEPO | Wszelkie prawa zastrzeżone