PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 47

RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO I KIP

 


Przedsiębiorstwo nasze zapewnia kompleksową obsługę postępowania inwestycyjnego do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (również pozwolenia na budowę).


Pośredniczymy w kontaktach z organami opiniującymi oraz bierzemy udział w konsultacjach społecznych.


Przygotowujemy niezbędną dokumentację dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Ponadto opracowujemy raporty na terenach objętych siecią Natura 2000 wraz niezbędnymi inwentaryzacjami przyrodniczymi.

Innowacyjna gospodarka shk UE EFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013
2010 © PB i EŚ "Sepo" sp. z o.o, 44-190 Knurów
undicom.pl
projektowanie stron katowice
created by
UA-68546798-1