Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Pracownia pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń do powietrza

Pracownia pomiarów emisji wykonuje akredytowane pomiary stężeń i emisji substancji organicznych indywidualnych, jak i sumy lotnych związków organicznych (TVOC), substancji nieorganicznych, pyłu ogółem, pyłu PM-10 i PM-2,5, metali.

Pracownia w ramach akredytacji pobiera próbki do oznaczeń dioksyn i furanów (PCDD/PCDF), wykonuje pomiary skuteczności pracy instalacji odpylania, odsiarczania, odazotowania, redukcji związków organicznych, pomiary gwarancyjne, odbiorwe. Pracownia, w ramach zakresu akredytacji oferuje również pomiary dla Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS) w zakresie kalibracji (QAL-2) jak i rocznego badania kontrolnego (AST).

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone