Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o.

Pracownia analiz nieorganicznych

Pracownia analiz nieorganicznych oferuje szeroki zakres badań z zastosowaniem instrumentalnych i klasycznych metod analitycznych tj. metoda dyfrakcji laserowej z dyspersją w cieczy, w analizie frakcyjnej próbek pyłów (w tym gazów odlotowych), metody spektrofotometryczne, wagowe, miareczkowe, potencjometryczne itp.

Zakres badań wykonywanych w pracowni analiz nieorganicznych jest następujący:

  • powietrze na stanowiskach pracy
  • gazy emitowane do atmosfery
  • wody i ścieki
  • odpady (wyciąg wodny)
  • gleby/grunty
  • osady ściekowe

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © SEPO | Wszelkie prawa zastrzeżone