Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Opracowujemy zgłoszenia wodnoprawne, wnioski do wydania ocen wodnoprawnych i pozwoleń wodnoprawnych z operatami wodnoprawnymi m.in. na:

  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
  • wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,
  • pobór wód powierzchniowych i podziemnych.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone