Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Opracowania przyrodnicze

Opracowania przyrodnicze:

  • Wnioski o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew
  • Inwentaryzacje przyrodnicze – zarówno kompleksowe, jak i obejmujące swym zakresem wybrane grupy organizmów (ornitologiczna, chiropterologiczna, botaniczna, herpetologiczna, entomologiczna)
  • Ekspertyzy przyrodnicze (opinia ornitologiczna i chiropterologiczna) na potrzeby termomodernizacji, ociepleń
  • Operaty dendrologiczne na potrzeby inwestycji
  • Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone