Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Opracowania z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych.

Wykwalifikowani specjaliści ocenią jaki rodzaj pozwolenia/zezwolenia jest wymagany dla prowadzonej działalności/eksploatowanej instalacji i wskażą organ odpowiedzialny za wydanie decyzji.

  • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z operatami przeciwpożarowymi.
  • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania – odzysku i unieszkodliwiania, zbierania odpadów
  • Programy gospodarki odpadami wydobywczymi
  • Przeglądy programów gospodarki odpadami wydobywczymi
  • Wnioski o wydanie zgód na wydobycie odpadów.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone