Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Opracowania prawne z zakresu ochrony środowiska

Opinie prawne z zakresu ochrony środowiska przygotowywane przy udziale
kancelarii prawnej w zakresie:

  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o odpadach
  • Prawo wodne
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Oceny zgodności funkcjonowania z przepisami ochrony środowiska i PN-EN ISO 14001:

Wykonujemy tzw. audyty „0” i okresowe w zakresie zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym weryfikację wdrożonych systemów zarządzania środowiskiem.

W naszej kadrze posiadamy certyfikowanych wewnętrznych audytorów systemu zarządzania środowiskiem i pełnomocników systemu zarządzania środowiskiem.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone