Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Instalacje podlegające pod pozwolenia zintegrowane powinny zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), publikowanych w dokumentach referencyjnych BAT (BREF), a w szczególności w decyzjach wykonawczych Komisji, czyli Konkluzjach BAT.

Wykonujemy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, ich zmiany, a także analizy konkluzji BAT m.in. dla branż:

  • chemicznej,
  • metalurgicznej,
  • odlewniczej,
  • produkcji wyrobów ceramicznych,
  • przetwarzania odpadów,
  • obróbki metali,
  • intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone