Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć

Przedsiębiorstwo nasze zapewnia kompleksową obsługę postępowania inwestycyjnego do momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

Przedsiębiorstwo nasze zapewnia kompleksową obsługę postępowania inwestycyjnego począwszy od uzyskania decyzji środowiskowej do momentu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji infrastrukturalnych i liniowych, w tym na terenach objętych siecią Natura 2000, zapewniając inwentaryzacje przyrodnicze.

Realizujemy karty informacyjne przedsięwzięć i raporty o oddziaływaniu na środowisko, zapewniając czynny udział na wszystkich etapach postępowania administracyjnego – w tym konsultacji społecznych.

Ponadto opracowujemy raporty na terenach objętych siecią Natura 2000 wraz niezbędnymi inwentaryzacjami przyrodniczymi.

Dane adresowe

44-190 Knurów

ul. Dworcowa 47

mapa dojazdu

www.sepo.pl

sepo@sepo.pl

2018 © Eurofins SEPO Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone